บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มของนักธุรกิจชาวไทยที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในขณะก่อตั้งบริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี
และความช่วยเหลือด้านการเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศหลายราย ถือกำเนิดขึ้นในปี 2546
บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ได้มีการเติบโตขึ้นเป็นลำดับและประสบความสำเร็จในหลายด้าน
ทั้งยอดขาย บุคลากร และ คู่ค้าต่างประเทศ

บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ตั้งปฎิญาณว่าจะเป็นองค์กรที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ให้แก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม และบุคคลกรที่ดี เป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ
คือ คุณภาพที่ดีขึ้นของลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ดังนี้

1. Rossmax International Ltd. 6. Sequal Technology
2. Rossmax Innotek Corp. 7. AOTI Inc.
3. Airsep Corporation 8. A&D Medical (Japan)
4. Precision Medical 9. Circadiance L.L.C., USA
5. Salter Labs
 

ปัจจุบัน บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 125/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160 โทร. 02 - 804 - 1000 แฟกซ์ 02 - 804 - 1514

2546

เริ่มต้นธุรกิจ

2548

ย้ายและขยายพื้นที่ดำเนินธุรกิจ
เป็น 400 ตารางเมตร

2551

เริ่มต้นนำ การบริหารงานคุณภาพมาใช้

2552

พัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
โดยยึดมาตรฐาน ISO 9001

2553

ได้รับการรับรองมารตรฐานบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2008

2554

ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจาก
Airsep Corporation ในฐานะ
Best Distributor of The Year