จัดอบรมให้ความรู้ หน่วยปฐมภูมิ รพ.ศิริราช

บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด โดย ภก. วรพงศ์ โอภาสเจริญกิจ  จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ New Devices in Oxygen Therapy แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของ หน่วยปฐมภูมิ รพ.ศิริราช