บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด เป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ Rossmax Swiss GmbH and Rossmax International Ltd.

สินค้าของ Rossmax International เป็นสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยมีสินค้าครอบคลุม 4 หมวดดังนี้
  1. Prevention เพื่อการป้องกันโรคหรือเพื่อการดูแลสุขภาพ
  2. Monitoring หมวดสินค้าเพื่อการตรวจวัด เช่นการวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย
  3. Therapy เพื่อการรักษาโรค เช่น การรักษาด้วยการพ่นละอองยา
  4. Professional เครื่องมือเพื่อแพทย์หรือพยาบาล รวมถึงเครื่องมือสำหรับการใช้ในโรงพยาบาล