top of page
เครื่องผลิตออกซิเจน
VisionAire 5 litres oxygen concentrator

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0006415 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

Caire Logo
เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพีเอสเอ

• อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
• น้ำหนัก 13.6 กิโลกรัม
• เสียงระหว่างทำงาน 40 เดซิเบล
• ขนาดเครื่องเล็ก กว้าง 35.8 ลึก 29.2 สูง 52.8 ซม.

VisionAire

คำเตือน:
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ผู้ที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ
ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น (oxygen saturation in blood) แต่อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนั้นในบางกรณีผู้ที่ต้องการการบำบัดด้วยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตราย ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ห้ามผู้มีอาการคาร์บอนมอนอไซด์เป็นพิษใช้งานโดยเด็ดขาด
เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
ห้ามสูบบุหรี่หรือมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะที่มีการใช้งาน

Newlife Intensity 10 Oxygen Concentrator

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0006412 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

Caire Logo
Newlife Intensity 10
เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพีเอสเอ

• แรงดันออกซิเจนขาออก 20 psig
• อัตราการไหลสูงสุด 10 ลิตร/นาที
• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์
    • Jet Nebulizer

     • Venturi Mask

     • Nebulizer

คำเตือน:
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ผู้ที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ
ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น (oxygen saturation in blood) แต่อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนั้นในบางกรณีผู้ที่ต้องการการบำบัดด้วยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตราย ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ห้ามผู้มีอาการคาร์บอนมอนอไซด์เป็นพิษใช้งานโดยเด็ดขาด
เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
ห้ามสูบบุหรี่หรือมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะที่มีการใช้งาน

Eclipse Portable oxygen concentrator 0.5- 3.0 litres

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0006415 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

Caire Logo
Eclipse Oxygen System
เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพีเอสเอ ชนิดพกพา

• สามารถจ่ายออกซิเจนได้ 2 แบบ (แบบต่อเนื่องและแบบ Pulse Dose)
• ในโหมดจ่ายออกซิเจนแบบต่อเนื่อง มีอัตราการไหลของออกซิเจนระหว่าง 0.5 - 3.0 ลิตร/นาที
• สะดวกเดินทางด้วยชุดล้อเลื่อน และแบตเตอรี

• ใช้งานบนเครื่องบินได้

คำเตือน:
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ผู้ที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ
ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น (oxygen saturation in blood) แต่อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนั้นในบางกรณีผู้ที่ต้องการการบำบัดด้วยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตราย ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ห้ามผู้มีอาการคาร์บอนมอนอไซด์เป็นพิษใช้งานโดยเด็ดขาด
เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
ห้ามสูบบุหรี่หรือมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะที่มีการใช้งาน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท เซอร์ไคลฟ์ จำกัด 63 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

bottom of page