top of page
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
SA210 Pulse Oximeter

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0010353 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

rossmax logo
SA210
Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
SpO2.webp

วัดชีพจรและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

Black Light.webp

หน้าจอ Black Light

Protective Light.webp

ป้องกันแสงแดดรอบข้าง

Memory 288.webp

บันทึกผลลัพธ์ได้ 288 ค่า

Low Oxygen Alarm.webp

มีสัญญาณเตือนเมื่อออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Pulse Strength.webp

สัญลักษณ์แสดงระดับชีพจร

Protective Case.webp

มีเคสกันกระแทก

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

SA300.png

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0010353 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

rossmax logo
SA300
Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
SpO2.webp

วัดชีพจรและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

TFT.webp

หน้าจอสี TFT ขนาด 2.4 นิ้ว

Protective Light.webp

ป้องกันแสงแดดรอบข้าง

Memory 999.webp

บันทึกผลลัพธ์ได้ 999 ค่า

Low Oxygen Alarm.webp

มีสัญญาณเตือนเมื่อออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้

Pulse Strength.webp

สัญลักษณ์แสดงระดับชีพจร

Protective Case.webp

มีเคสกันกระแทก

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

SB210

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0010353 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

rossmax logo
SB210
Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
SB210_1.webp
SB210_2.webp
SpO2.webp

วัดชีพจรและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

OLED.webp

หน้าจอ OLED 2 สี

Protective Light.webp

ป้องกันแสงแดดรอบข้าง

Pulse Strength.webp

สัญลักษณ์แสดงระดับชีพจร

Band.webp

มีสายคล้องป้องกันการตกหล่น

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

SB100 Homeuse Pulse Oximeter

ใบรับแจ้งรายการละเอียดเลขที่ 65-2-2-2-0010353 ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1351/2564

rossmax logo
SB100
Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
SB100_1.webp
SB100_2.webp
SpO2.webp

วัดชีพจรและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

Protective Light.webp

ป้องกันแสงแดดรอบข้าง

Pulse Strength.webp

สัญลักษณ์แสดงระดับชีพจร

Band.webp

มีสายคล้องป้องกันการตกหล่น

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท เซอร์ไคลฟ์ จำกัด 63 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

bottom of page