top of page
ค้นหา
  • Admin

เซอร์ไคล์ฟบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้มูลนิธิสำนักงานอย.


ในเดือนกรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด เข้าพบนายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ประธานมูลนิธิสำนักงานอาหารและยา เพื่อบริจาคเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้งานในครัวเรื่อนให้แก่มูลนิธิสำนักงานอาหารและยา ได้แก่


เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบอินฟราเรด รอสแมกซ์ HC700 1 เครื่อง

เครื่องวัดความดันโลหิต รอสแมกซ์ CF155f 1 เครื่อง

เครื่องดูดเสมหะ รอสแมกซ์ V5 1 เครื่อง

และเครื่องพ่นละอองยาแบบปั๊มลูกสูบ รอสแมกซ์ NE100 1 เครื่อง


บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางผลิตภัณฑ์ Rossmax ของเรา

ดู 31 ครั้ง

Comments


bottom of page